سوابق من در یک نگاه

پروژه OS، FS و BP
ثبت اختراع
کسب و کار راه‌اندازی شده

اینستاگرام